0 0
0
No products in the cart.

Welcome to Martfury Online Shopping Store!

Recommended Items

2 Products found

Tủ điều khiển bơm nước thông minh

Hẹn giờ Tắt máy bơm từ xa qua điện thoại:
Trong chế độ bật tắt máy bơm, có thời gian bật máy bơm, người sử dụng chỉ cần gửi lệnh 1 lần có thời gian kèm theo ( ví dụ BAT.30) thì sau khoảng thời gian đó ( ở ví dụ này là sau khoảng 30 phút) máy bơm sẽ tự động tắt, người dùng không cần chờ mất 1 khoảng thời gian (30 phút ) để gửi lệnh tắt. Tránh được việc đôi khi người dùng bật máy bơm nhưng lại quên không tắt, dẫn đến tốn điện, tốn nước, thậm chí cháy máy bơm trong trường hợp giếng bơm liên tục và hết nước.

Bộ điều khiển máy bơm sóng điện thoại

ES01, ĐIỀU KHIỂN 1 CỔNG TỪ XA BẰNG ĐIỆN THOẠI [GẮN SIM]

Ứng dụng để điều khiển thiết bị, máy bơm, .... từ xa chỉ bằng 1 cuộc gọi hoặc tin nhắn trên điện thoại.

Lọc sản phẩm